چربیگیر به روش CPI

چربی گیر به روش CPIیکی از انواع روش های چربیگیر ثقلی، استفاده از چربی گیر به روش CPI می باشد -(CPI( Corrogated Plated Intercepdor – که در این روش از صفحه های موجدار مورب شکل با زاویه ای ۴۵ درجه نسبت به افق قرار می گیرند و عمل جداسازی چربی و روغن را انجام می دهند. عمل چربی زدایی به روش ثقلی دارای خروجی روغن و چربی و خروجی پساب به صورت جداگانه است.

در چربیگیر های تولیدی شرکت فرآب صنعت از مدیای با بستر ثابت استفاده گردیده است تا سطح تماس و قدرت عملکرد بالا رفته و ذرات روغن و چربی جدا شوند. مطابق با طراحی های صورت گرفته خروجی های روغن و چربی در حدود ۲۰ppm  بوده و در حد استاندارد های زیست محیطی می باشند. همچنین با استفاده از طراحی کارشناسی جریان بین صفحات از نوع لایه ای –Laminar بوده و حداکثر خروجی با غلظت پایین (در حدود ۲۰ppm  ) مقدور می باشد.

 

از اینرو شرکت مهندسی فرآب صنعت به عنوان شرکتی فعال و پیشرو در صنعت آب و فاضلاب اقدام به تولید و عرضه پکیج های چربیگیر به روش CPI نموده است

از مهمترین مزایای پکیج CPI تولیدی شرکت فرآب می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود:

۱-      راندمان بالا در حذف روغن و چربی

۲-      اشغال فضای کمتر

۳-      عدم ایجاد بو