سختی گیر

سختی گیر

سختی گیر – آب مصرفی در صنایع حاوی مقادیری از املاح، مواد معدنی و … می باشد. در مجموع مهندسی آب به کل املاح محلول TDS یا Total Dissolved Solids گفته می شود. مهمترین املاحی که به اصطلاح باعث ایجاد سختی در آب می گردد یون کلسیم و منیزیم می باشند.

املاح فوق با رسوب کردن در جدار داخلی لوله ها باعث ایجاد گرفتگی و خوردگی در تاسیسات می گردند. روش های مختلفی جهت حذف املاح فوق موجود می باشند. یکی از این روش ها استفاده از دستگاه سختی گیر رزینی می باشد.

سختی گیر رزینی با حذف یون های کلسیم و منیزیم، TDS آب خروجی را تا حدود قابل ملاحظه ایی کاهش داده و باعث نرمی آب می گردد.

مجموع سختی گیرهای تولیدی شرکت مهندسی فرآب صنعت در انواع مختلف و با متریال های مختلف (FRp – فلزی) ساخته و عرضه می گردند.

نحوه محاسبه ظرفیت مورد نیاز سختی گیر بر اساس دبی آب مورد نیاز بر حسب (m3/hr – سختی آب بر حسب ppm و سیکل کاری) می باشند. مجموع سختی گیرهای تولیدی در ظرفیت های مختلف  از ۵۰/۰۰۰ گرین تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ گرین تولید و عرضه می گردد.

رزین های مصرفی در سختی گیرهای تولیدی شرکت مهندسی فرآب از نوع معتبر اروپایی (Prolid) می باشد