آشغالگیر

آشغالگیر

اولین مرحله ای که در تصفیه خانه ها روی فاضلاب خام صورت می گیرد آشغالگیر می باشد بدین صورت که جدا سازی مواد معلق درشت را از فاضلاب بر عهده دارد. فرآیند آشغالگیر، بصورت کلی با کمک گرفتن از صفحه های فلزی که سوراخ هایی به قطر چند میلیمتر تا چند سانتیمتر درون آن ساخته شده و یا با کمک تورهای سیمی و به کمک میله هایی که به صورت مایل در امتداد جریان فاضلاب قرار داده می شود انجام می گیرد.

آشغال گیری

این بخش به جهت حذف و جدا سازی مواد جامد درشت همچون پلاستیک و چوب مورد استفاده قرار می گیرد. آشغالگیرها به جهت محافظت از پمپ ها و سایر وسایل مکانیکی و جلوگیری از گرفتگی ایجاد شده در روی شیرها و سایر ملزومات در تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود.

انواع آشغال گیر شرکت فرآب صنعت

۱-      آشغالگیر دهانه درشت

۲-      آشغالگیر دهانه ریز

آشغال گیر دهانه درشت این نمونه از آشغالگیر شامل میله های عمودی با فاصله ۱cm و بیشتر می باشد. جامدات زائد و درشت پشت میله ها در تصفیه خانه های کوچک به صورت دستی و در تصفیه خانه های بزرگ به صورت مکانیکی جمع آوری و دفع می گردد.

آشغال گیر دهانه ریز : تشکیل شده از سیم های به هم پیچیده یا بصورت صفحه فلزی مشبک که بر روی یک دیسک دوار یا بشکه هایی سوار شده و بصورت نیمه شناور درمسیر جریان قرار می گیرند

–      نوع و ترکیب و مقدار آشغال ها بستگی به نوع فاضلاب تخلیه شده، شیب لوله های شبکه و وسعت منطقه تحت پوشش شبکه و شرایط خاص منطقه دارد.

–      فاضلاب های خانگی اکثرا حاوی کاغذ ، باقی مانده مواد غذایی، مواد سلولزی و به طور روزافزون اجسام یا اشیای پلاستیکی می باشند.

–      در رابطه با مقدار آشغال های جمع شده باید توجه داشت که این امر در ساعات مختلف شبانه روز متناسب با مقدار جریان ورودی به تصفیه خانه تابع نوساناتی است.

–      مقدار آشغال ها به ازای هر نفر در سال برای آشغال گیر های درشت ۵-۲ لیتر و برای آشغال گیرهای ریز حدود ۱۵-۵ لیتر پیشنهاد می شود.