سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی (بتن مسلح) هنگامیکه بحث قیمت در هنگام سفارش سپتیک تانک های پیش ساخته درمیان می شود و از آنجاییکه این قسمت مهمترین مزیت سپتیک تانک های پیش ساخته است سپتیک تانک های پیش ساخته بتنی مناسب ترین گزینه برای خرید این مدل از سپتیک تانک ها می باشد.

شرکت مهندسی فرآب صنعت به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات تصفیه آب و فاضلاب در کشور امروزه توانسته خود را به عنوان بزرگترین تامیین کننده نیاز ها و سفارشات تمامی شرکت های بازار کشور معرفی نماید

سپتیک تانک بتنی بتن مسلح

سپتیک تانک بتنی بتن مسلح

سپتیک تانک – ایمهاف تانک – ساده ترین نوع تصفیه خانه کوچک است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی به کمک باکتری های بی هوازی در آنجا انجام میگیرد. این دستگاه به شکل استوانه سرپوشیده ای است که معمولا با بتن مسلح و در ابعاد و احجام مختلف ساخته میشود.

سپتیک تانک بتنی جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک طراحی و اجرا می گردند.این نوع از سپتیک تانک ها به صورت پیش ساخته در کارگاه ساخته شده و به محل پروژه حمل می گردند. جنس مصالح مصرفی در این نوع سپتیک تانک از جنس بتن مسلح و با استفاده از سیمان تیپ ۵ ضد سولفات بوده که پوشش داخلی سپتیک بتنی به صورت ایزوسیل و پوشش خارجی به صورت ایزوگام می باشد.

عملکرد سپتیک تانک بتنی

عملکرد این دستگاه بدین صورت انجام می گیرد که فاضلاب از بالای استوانه که قسمت ورودی دستگاه می باشد، وارد شده و با برخورد به پره های سپتیک به قسمت پایین که انباره نام دارد هدایت میگردد. فاضلاب بدلیل کاهش سرعت جریان و زمان ماند در نظر گرفته شده مواد جامد و  معلق خود را بصورت ته نشینی از دست می دهد و مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره جمع میشوند.

در این لحظه ارگانیسم های زنده و مفیدی که به عنوان لجن از آنها نام می بریم جهت بقا از فاضلاب ورودی در این سیستم به عنوان غذای خود استفاده نموده و آنها را تجزیه می کنند که در این فرآیند، لجن های موجود به نیترات ، سولفات، سلفیت، دی اکسید کربن و متان تبدیل می گردد و به همین دلیل حجم لجن در این سیستم تقریبا ثابت و یکسان بوده و تا سالها نیازی به تخلیه آن وجود ندارد.

گاز متان با تجزیه میکروبها و باکتری های مضر موجود در سپتیک تانک باعث کاهش بار آلودگی پساب موجود می گردد و با هر مقدار ورود فاضلاب جدید به ایمها تانک به همان اندازه پساب تصفیه شده از لوله خروجی که در قسمت بالای دستگاه قرار دارد خارج که قابلیت دفع به چاه و آبهای زیرزمینی را دارا می باشد.

بتن به تنهایی در برابر خورندگی های گوناگون مقاومتی ندارد و در صورتیکه مناسب پوشش نشود براحتی از بین می رود لذا  تدابیری از سوی این شرکت بشرح زیر جهت حفاظت از آن درنظر گرفته شده است:

استفاده از سیمان ضد سولفات در پوشش داخلی سپتیک تانک که مقاومت فشاری و کششی بتن را بالا برده و نفوذ پذیری آن را کم می کند که این کار مانع از خوردگی آن می شود. همچنین در این محصول از مواد شیمیایی مانند ضد یخ، چسب بتن، درز بند و … استفاده می شود.