سلامت آب شرب روستاییان گیلان برابر با استانداردهای ملی است

منبع خبر: گروه خبری شرکت آبفار گیلان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: سلامت آب آشامیدنی روستاهای گیلان مطابق با شاخص ها و استانداردهای ملی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: سلامت آب آشامیدنی روستاهای گیلان مطابق با شاخص ها و استانداردهای ملی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار گیلان؛ محمد علی فرّ امینی از انجام افزون بر ۶۵۱ هزار مورد آزمون سنجش سلامت آب شرب روستاهای این استان در ۹ ماهه ی سال جاری خبر داد و افزود: ۲۴ نفر از کارشناسان کنترل کیفیت شرکت آبفار گیلان به طور مستمر کار آزمایش آب آشامیدنی روستاییان گیلان را انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۵۰۱ هزار و ۳۷۸ مورد آزمون کلرسنجی، ۹۰ هزار و ۵۷۱ مورد آزمون کدورت سنجی، ۲۲ هزار و ۵۹۲ مورد آزمون HPC و ۳۲ هزار و ۷۵ مورد آزمون میکروبی آب آشامیدنی روستایی در گیلان انجام شد.
وی گفت: در این مدت ۹ ماهه ۴ هزار و ۳۹۱ مورد آزمایش فیزیکوشیمیایی نیز صورت گرفت.

فرّ امینی تصریح کرد: مطلوبیت آزمون های سلامت آب شرب روستاهای استان گیلان بیش از ۹۵ درصد و مطابق با استانداردهای ملی می باشد.
در زمان حاضر یکهزار و ۵۲۵ روستای گیلان زیر پوشش شبکه ی آبرسانی قرار دارند.