رفع مشکل آب روستاهای شهرستان دشتستان

منبع خبر: گروه خبری شرکت آبفار بوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر عامری مدیر امور آبفارشهرستان دشتستان گفت: مشکل آب سه روستای خلیفه ای، بشیرآباد، و نیز روستای عیسوند مرتفع گردید
وی در خصوص مشکل آب این روستاها گفت: در این روستاها به علت مرتفع بودن برخی ازنقاط روستا، افزایش جمعیت مشترکین در خصوص تأمین و توزیع آب در این روستاها مشکل بوجود آمد که با اجرای ۵/۱ کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال مشکل آب این روستاها مرتفع گردید.
وی درخصوص اعتبار هزینه شده در این خصوص گفت: کل اعتبار هزینه شده جهت رفع مشکل این روستاها را ۴۵۰میلیون ریال از محل اعتبارات توسعه و نوسازی عنوان نمود.