تعویض ۳۰۸۴ کنتور آب خراب و معیوب در استان خراسان شمالی

منبع خبر: گروه خبری شرکت آبفای خراسان شمالی
۳۰۸۴ دستگاه کنتور آب خراب و معیوب در استان خراسان شمالی جمع آوری و کنتور سالم و نو جایگزین آنها گردید .

مهندس سید ابراهیم علوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی گفت : یکی از علل آب بدون درآمد در شهر های استان وجود کنتورهای خراب و انشعابات فرسوده می باشد که در همین راستا در سال جاری ۳۰۸۴ دستگاه کنتور خراب و معیوب در استان جمع آوری و کنتور های سالم جایگزین آنها گردیده است .
مهندس علوی افزود : در سال جاری همچنین در راستای کاهش هدر رفت و آب بدون درآمد ۲۰۳۹ انشعاب آب فرسوده بصورت ۱۰۰ درصد اصلاح و بازسازی شده است و ۱۷۸۰۷ متر از شبکه توزیع آب در سطح استان اصلاح و بازسازی گردیده است و تعداد ۱۱۸۲ حوضچه شیرآلات مورد پیمایش قرار گرفته و شیرآلات و حوضچه های معیوب بازسازی گردیده است .
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در ۱۸ شهر تحت پوشش دارای ۱۲۲۲ کیلو متر شبکه توزیع آب و ۲۶۳ کیلومتر خطوط انتقال آب می باشد .